نمایش 1–8 از 313 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

بسته پدربزرگ خندان

1,003,000 تومان 899,000 تومان
بسته پدربزرگ خندان شامل قوطی ۱۰۰۰ گرمی آجیل مخلوط ۴ مغز، قوطی ۱۰۰۰ گرمی آجیل مخلوط دورهمی، قوطی ۲۵۰ گرمی خرما چیپسی، قوطی ۲۵۰ گرمی پسته احمدآقایی برشته فلفلی است که در جعبه چوبی عرضه می شود.

بسته برادر خندان

860,000 تومان 769,000 تومان
بسته برادر خندان شامل قوطی ۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط برشته پودری، قوطی ۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط انرژی زا، قوطی ۵۰۰ گرمی دراژه مغز پسته، قوطی ۵۰۰ گرمی مغز بادام زمینی آستانه برشته و قوطی ۲۵۰ گرمی پسته احمدآقایی برشته سماقی است که در جعبه چوبی عرضه می شود.

بسته آقای خندان

660,000 تومان 599,000 تومان
بسته آقای خندان شامل قوطی ۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط نوروز، قوطی ۵۰۰ گرمی بادام با پوست منقا ایرانی برشته، قوطی ۵۰۰ گرمی پسته فندقی برشته پودری، قوطی ۵۰۰ گرمی فندق با پوست برشته است که در جعبه چوبی عرضه می شود.

بسته مرد خندان

620,000 تومان 549,000 تومان
بسته مرد خندان شامل قوطی ۲۵۰ گرمی آجیل مخلوط با پوست رویال، قوطی ۲۵۰ گرمی آجیل مخلوط ۶ مغز، قوطی ۲۵۰ گرمی دراژه مغز فندق، قوطی ۲۵۰ گرمی تخمه محبوبی برشته، قوطی ۲۵۰ گرمی بادام هندی برشته زعفرانی، قوطی ۲۵۰ گرمی مغز پسته کشیده برشته زعفرانی است که در جعبه چوبی عرضه می شود.

بسته همسر خندان

254,000 تومان 219,000 تومان
بسته همسر خندان شامل قوطی ۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط نوروز، پاکت ۲۵۰ گرمی دراژه مغز پسته، است که در جعبه کارتنی عرضه می شود.

بسته پدر خندان

269,000 تومان 239,000 تومان
بسته پدر خندان شامل قوطی ۲۵۰ گرمی آجیل ۴ مغز، قوطی ۲۵۰ گرمی پسته فندقی برشته زعفرانی، پاکت ۲۵۰ گرمی بادام زمینی برشته لیمویی، قوطی ۵۰۰ گرمی برگه انجیر کرمانشاهی است که در جعبه کارتنی عرضه می شود.

بسته دورهمی نوروزی

پک نوروزی ............... شامل قوطی ۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط شیرین مغز، قوطی ۵۰۰ گرمی مغز کدو گوشتی خام، پاکت ۵۰۰ گرمی برگه قیسی زردآلو است که در جعبه کارتنی عرضه می شود.

بسته نوروز شیرین

پک نوروزی ............... شامل قوطی ۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط شیرین مغز، قوطی ۵۰۰ گرمی مغز کدو گوشتی خام، پاکت ۵۰۰ گرمی برگه قیسی زردآلو است که در جعبه کارتنی عرضه می شود.