گندمک برشته

۱۳,۸۰۰ تومان۴۵,۶۰۰ تومانتومان

گندمک مانند ذرت بوداده تولید می‌شود با این تفاوت که قبل از بو دادن آن را می‌پزند. گندمک جایگزیJن مناسبی برای تنقلات مضر بوده و با افزودن مقدار اندکی نمک بسیار خوش طعم نیز می‌باشد.


 با انتخاب گزینه‌ها قیمت نهایی مشخص می‌شود.

تنظیم مجدد