خلال پسته

۱۰۶,۰۰۰ تومان۴۱۶,۰۰۰ تومانتومان

با توجه به آنکه پسته بومی منطقه خاورمیانه است از هزاران سال پیش جای خود را در فرهنگ غذایی مردم این منطقه باز کرده است. طعم و بافت خاص مغز پسته آن را به گزینه ایده‌آلی برای غذاها و شیرینی‌های محلی بدل کرده و از مغز پسته در بسیاری از غذاها و شیرینی‌های سنتی این منطقه استفاده می شود. پسته از دیرباز نشانه‌ی سلامت و تندرستی بوده و سرشار از مزایای سلامتی است.


 با انتخاب گزینه‌ها قیمت نهایی مشخص می‌شود.

تنظیم مجدد