خرما پیارم

۴۸,۶۰۰ تومان۱۵۴,۰۰۰ تومانتومان

خرمای پیارم یکی از مرغوب‌ترین انواع خرما است که فقط در شهرستان حاجی‌آباد استان هرمزگان می‌روید. در میان میوه‌ها، به خرما میوه‌ی برتر گفته می‌شود چراکه می‌تواند به‌تنهایی بسیاری از نیازهای بدن به مواد مغذی را تأمین کند و خرمای پیارم جزء بهترین انواع خرما است.


 با انتخاب گزینه‌ها قیمت نهایی مشخص می‌شود.

تنظیم مجدد