خرما خاصویی

۲۵,۵۰۰ تومان۹۲,۴۰۰ تومانتومان

خرمای خاصویی یکی از نژادهای خرمای بومی ایران است که ازلحاظ اندازه کوچک بوده و ظاهری شبیه به آلو دارد. طعم این خرما بسیار شیرین و لذیذ است و بیشتر در هرمزگان خوزستان و بوشهر تولید می‌شود. در میان میوه‌ها، به خرما میوه برتر گفته می‌شود چراکه می‌تواند به‌تنهایی بسیاری از نیازهای بدن به مواد مغذی را تأمین کند.


 با انتخاب گزینه‌ها قیمت نهایی مشخص می‌شود.

تنظیم مجدد