بادام برزیلی

۲۱۷,۲۵۰ تومان۸۶۱,۰۰۰ تومانتومان

بادام برزیلی یکی از محصولات جنگل آمازون است. درخت بادام برزیلی بسیار بلند بوده و میوه آن شبیه به نارگیل می‌باشد. در داخل این میوه، دانه‌های بادام برزیلی مانند پره‌های پرتقال قرار دارند. جالب است که این محصول هنوز به صورت تجاری کشت نشده و از جنگل برداشت می‌شود.


 با انتخاب گزینه‌ها قیمت نهایی مشخص می‌شود.

تنظیم مجدد