آجیل مغز تخمه

۴۶,۸۰۰ تومان۱۴۸,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط تخمه بارجیل حاوی مغز تخمه کدو گوشتی و کدو مرمری، مغز تخمه آفتابگردان و مغز تخمه محبوبی است.


 با انتخاب گزینه‌ها قیمت نهایی مشخص می‌شود.

تنظیم مجدد