آجیل مخلوط کشمش

۳۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۴۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط کشمش بارجیل حاوی کشمش فخری، شاهانی، پلویی و کشمش سبز است.


 با انتخاب گزینه‌ها قیمت نهایی مشخص می‌شود.

تنظیم مجدد