آجیل مخلوط پسته خام

۷۹,۸۰۰ تومان۲۵۸,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط پسته خام بارجیل حاوی پسته اکبری، احمدآقایی، فندقی و کله قوچی خام است.


 با انتخاب گزینه‌ها قیمت نهایی مشخص می‌شود.

تنظیم مجدد