آجیل مخلوط پسته برشته زعفرانی

۸۰,۴۰۰ تومان۲۶۰,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط پسته برشته زعفرانی بارجیل حاوی پسته فندقی، کله قوچی، احمد آقایی و اکبری برشته و زعفرانی است.


 با انتخاب گزینه‌ها قیمت نهایی مشخص می‌شود.

تنظیم مجدد