آجیل مخلوط خرما

۳۰,۶۰۰ تومان۱۱۲,۸۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط خرمای بارجیل حاوی خرماهای پیارم، زاهدی و خاصویی است.


 با انتخاب گزینه‌ها قیمت نهایی مشخص می‌شود.

تنظیم مجدد