آجیل برشته فلفلی

۷۷,۴۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومانتومان

آجیل برشته فلفلی بارجیل حاوی پسته اکبری، مغز بادام، مغز فندق و بادام هندی همگی برشته و فلفلی است. در این روش برشته کردن مغزها، از فلفل برای طعم دادن به آنها استفاده می‌شود.


 با انتخاب گزینه‌ها قیمت نهایی مشخص می‌شود.

تنظیم مجدد