آجیل با پوست شیرین

۸۱,۳۰۰ تومان۲۶۳,۰۰۰ تومانتومان

آجیل با پوست شیرین حاوی انواع خشکبار و مغزهای خام است. این آجیل فاقد نمک بوده و برخی از مغزهای آن داخل پوست هستند ولی این مغزها مانند پسته و بادام منقا به‌راحتی با دست قابل شکستن هستند. این آجیل برای سپری کردن اوقات فراغت و همچنین بهره‌مند شدن از خواص بی‌نظیر مغزها بسیار مناسب است. آجیل با پوست شیرین بارجیل حاوی پسته، بادام منقا با پوست، مغز فندق و مغز بادام در کنار مویزو کشمش سبز است.


 با انتخاب گزینه‌ها قیمت نهایی مشخص می‌شود.

تنظیم مجدد