آجیل بادام مخلوط

۱۱۶,۰۰۰ تومانتومان

آجیل بادام مخلوط بارجیل حاوی بادام برشته زعفرانی، بادام منقا با پوست و بادام زمینی آستانه است. این آجیل برای دوستداران طعم و فواید بادام توصیه می‌شود.


 با انتخاب گزینه‌ها قیمت نهایی مشخص می‌شود.

تنظیم مجدد