نمایش یک نتیجه

میوه خشک

ملون خشک

۲۶,۰۰۰ تومان۹۵,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

به خشک

۴۶,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

آلو سیاه

۶۴,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

برگه شفتالو

۱۶,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

آلو بخارا

۱۳,۰۰۰ تومان۴۴,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

آلو بیرجندی

۵۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خرما ربی

۱۳,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش طلایی

۱۵,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰ تومانتومان
تخفیف ویژه
۷,۰۰۰ تومان۲۳,۰۰۰ تومانتومان
۷,۰۰۰ تومان۲۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

پیاز خشک

۲۵,۰۰۰ تومان۸۸,۰۰۰ تومانتومان
۱۳,۰۰۰ تومان۴۴,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خرما چیپسی

۱۱,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خلال خرما

۸,۰۰۰ تومان۲۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

موز فریز

۵۴,۰۰۰ تومان۱۲۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

سیب قرمز فریز

۴۸,۰۰۰ تومان۱۱۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

سیب زرد فریز

۴۸,۰۰۰ تومان۱۱۲,۰۰۰ تومانتومان
۴۳,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

آجیل مخلوط کشمش

۴۴,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو جنگلی

۹,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

کشمش پلویی

۱۱,۰۰۰ تومان۳۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

زرشک اعلاء

۴۱,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

آلو طرقبه

۶۲,۰۰۰ تومانتومان
۱۹,۰۰۰ تومان۸۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

سیب ترش خشک

۳۹,۰۰۰ تومان۱۳۷,۰۰۰ تومانتومان
۴۲,۰۰۰ تومانتومان
۳۳,۵۰۰ تومان۱۲۴,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

نارنگی خشک

۳۴,۰۰۰ تومان۱۲۲,۰۰۰ تومانتومان
۱۵,۰۰۰ تومان۵۳,۰۰۰ تومانتومان
۷۴,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

گوجی بری

۱۶۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش فخری

۴۳,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش شاهانی

۶۴,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

توت خشک

۴۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومانتومان
۱۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

انجیر خشک

۶۹,۰۰۰ تومان۹۶,۰۰۰ تومانتومان
۱۶,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومانتومان
۳۴,۷۵۰ تومان۱۲۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

لیمو عمانی

۳۲,۵۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خربزه خشک

۳۲,۷۵۰ تومان۱۲۱,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

لیمو خشک

۴۷,۰۰۰ تومان۱۷۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

سیب زرد خشک

۳۷,۷۵۰ تومان۱۴۱,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

پرتقال خشک

۲۹,۷۵۰ تومان۱۰۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

گلابی خشک

۳۹,۷۵۰ تومان۱۴۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو قرمز خشک

۴۲,۲۵۰ تومان۱۵۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

هلو خشک

۴۵,۷۵۰ تومان۱۷۳,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آناناس طبیعی

۱۰۸,۵۰۰ تومان۴۲۴,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

نارگیل خشک

۵۷,۰۰۰ تومان۲۱۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

موز خشک

۶۰,۰۰۰ تومان۲۳۰,۰۰۰ تومانتومان
۹۴,۵۰۰ تومان۳۶۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آجیل میوه خشک

۶۴,۵۰۰ تومان۲۴۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلبالو قرمز

۱۳,۰۰۰ تومان۴۴,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

کشمش سبز

۱۶,۰۰۰ تومان۵۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو زرد

۱۱,۷۵۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

انجیر سیاه

۴۵,۵۰۰ تومان۱۷۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو برقانی

۱۲,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

برگه قیسی

۲۱,۵۰۰ تومان۸۳,۰۰۰ تومانتومان
۳۶,۵۰۰ تومان۱۳۶,۰۰۰ تومانتومان
۶۹,۷۵۰ تومان۲۶۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

انبه خشک

۱۱۴,۵۰۰ تومان۴۴۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلبالو خشک

نمره 3.00 از 5
۱۳,۲۵۰ تومان۴۳,۰۰۰ تومانتومان