نمایش یک نتیجه

میوه خشک

ملون خشک

۳۲,۵۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

به خشک

۴۶,۲۵۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

برگه شفتالو

۱۳,۷۵۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خرما ربی

۱۵,۷۵۰ تومان۵۳,۰۰۰ تومانتومان
تخفیف ویژه

میوه خشک

کشمش طلایی

۱۳,۴۷۵ تومان۴۶,۹۰۰ تومانتومان
۱۰,۲۵۰ تومان۳۱,۰۰۰ تومانتومان
۹,۷۵۰ تومان۲۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

پیاز خشک

۲۸,۲۵۰ تومان۱۰۳,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلبالو خشک

۱۵,۵۰۰ تومان۵۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خرما چیپسی

۱۱,۷۵۰ تومان۴۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خلال خرما

۱۱,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو جنگلی

۱۱,۷۵۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

زرشک اعلاء

۳۷,۲۵۰ تومان۱۳۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

سیب ترش خشک

۴۸,۰۰۰ تومان۱۸۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کیوی خشک

۳۹,۰۰۰ تومان۱۴۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خرمالو خشک

۳۳,۵۰۰ تومان۱۲۴,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

نارنگی خشک

۳۸,۰۰۰ تومان۱۴۲,۰۰۰ تومانتومان
۳۹,۰۰۰ تومان۱۴۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

گوجی بری

۷۵,۲۵۰ تومان۲۹۱,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش فخری

۲۰,۵۰۰ تومان۷۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش شاهانی

۳۵,۷۵۰ تومان۱۳۳,۰۰۰ تومانتومان
۱۹,۷۵۰ تومان۶۹,۰۰۰ تومانتومان
۳۴,۷۵۰ تومان۱۲۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

لیمو عمانی

۳۲,۵۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خربزه خشک

۳۲,۷۵۰ تومان۱۲۱,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

لیمو خشک

۴۷,۰۰۰ تومان۱۷۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

سیب زرد خشک

۳۷,۷۵۰ تومان۱۴۱,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

پرتقال خشک

۲۹,۷۵۰ تومان۱۰۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

گلابی خشک

۳۹,۷۵۰ تومان۱۴۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو قرمز خشک

۴۲,۲۵۰ تومان۱۵۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

هلو خشک

۴۵,۷۵۰ تومان۱۷۳,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آناناس طبیعی

۱۰۸,۵۰۰ تومان۴۲۴,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

نارگیل خشک

۵۷,۰۰۰ تومان۲۱۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

موز خشک

۶۰,۰۰۰ تومان۲۳۰,۰۰۰ تومانتومان
۹۴,۵۰۰ تومان۳۶۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آجیل میوه خشک

۶۴,۵۰۰ تومان۲۴۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلبالو قرمز

۱۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو زرد

۱۱,۷۵۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

انجیر سیاه

۴۵,۵۰۰ تومان۱۷۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو برقانی

۱۲,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومانتومان
۶۹,۷۵۰ تومان۲۶۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

انبه خشک

۱۱۴,۵۰۰ تومان۴۴۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلبالو خشک

نمره 3.00 از 5
۱۸,۵۰۰ تومان۶۴,۰۰۰ تومانتومان