نمایش یک نتیجه

تخفیف ویژه

میوه خشک

کشمش طلایی

۱۳,۴۷۵ تومان۴۶,۹۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

آجیل مخلوط کشمش

۲۳,۷۵۰ تومان۸۷,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

کشمش پلویی

۱۴,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش فخری

۲۰,۵۰۰ تومان۷۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش شاهانی

۳۵,۷۵۰ تومان۱۳۳,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

توت خشک

۳۴,۲۵۰ تومان۱۶۱,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

انجیر خشک

۵۰,۷۵۰ تومان۲۵۴,۰۰۰ تومانتومان
۱۹,۷۵۰ تومان۶۹,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

کشمش سبز

۱۸,۷۵۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

انجیر سیاه

۴۵,۵۰۰ تومان۱۷۲,۰۰۰ تومانتومان