نمایش یک نتیجه

میوه خشک

کشمش طلایی

۱۵,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

آجیل مخلوط کشمش

۴۴,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

کشمش پلویی

۱۱,۰۰۰ تومان۳۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش فخری

۴۳,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش شاهانی

۶۴,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

توت خشک

۴۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

انجیر خشک

۶۹,۰۰۰ تومان۹۶,۰۰۰ تومانتومان
۱۶,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

کشمش سبز

۱۶,۰۰۰ تومان۵۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

انجیر سیاه

۵۰,۰۰۰ تومانتومان