نمایش یک نتیجه

آجیل مخلوط

نخود و کشمش

۱۳,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰ تومانتومان
نمره 5.00 از 5
۱۸۰,۰۰۰ تومانتومان
۱۲۰,۰۰۰ تومانتومان
۱۵۰,۰۰۰ تومانتومان
۳۳۰,۰۰۰ تومانتومان
نمره 5.00 از 5
۲۰۰,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل دورهمی

۷۲,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل بری

۱۰۱,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

آجیل مخلوط کشمش

۴۲,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل برشته پودری

۹۸,۰۰۰ تومانتومان
۷۰,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل تخمه

۱۷,۰۰۰ تومان۶۴,۰۰۰ تومانتومان
۱۶,۰۰۰ تومان۵۹,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

باسلوق

۹,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

توت خشک

۴۱,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰ تومانتومان
۱۸,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

انجیر خشک

۵۵,۰۰۰ تومان۶۷,۰۰۰ تومانتومان
۵۹,۰۰۰ تومانتومان
۱۸,۰۰۰ تومان۶۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آجیل میوه خشک

۴۴,۰۰۰ تومان۱۶۹,۰۰۰ تومانتومان
۱۵,۰۰۰ تومان۵۶,۰۰۰ تومانتومان
۵۰,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل چهار مغز

۱۰۲,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل مغز شیرین

۷۸,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل شش مغز

۸۳,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل یلدا

۷۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

برگه هلو مشتی

۱۲,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰ تومانتومان