نمایش دادن همه 7 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 10

بسته باغ سپید

212,000 تومان
پک نوروزی باغ سپید شامل:
 • قوطی ۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط نوروز
 • قوطی ۲۵۰ گرمی دراژه مغز قهوه
است که در بسته بندی کارتنی ارائه می شود.

بسته باغ سرو

381,000 تومان
پک نوروزی باغ سرو شامل:
 • قوطی ۱۰۰۰ گرمی آجیل مخلوط نوروز
 • قوطی ۲۵۰ گرمی برگه انجیر کرمانشاهی
 • قوطی ۲۵۰ گرمی بادام زمینی باپوست برشته
است که در بسته بندی کارتنی ارائه می شود.

بسته باغ سرمست

691,000 تومان
پک نوروزی باغ سرمست شامل:
 • قوطی ۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط چهارشنبه سوری
 • قوطی ۲۵۰ گرمی آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی
 • قوطی ۲۵۰ گرمی سنجد
 • قوطی ۵۰۰ گرمی برگه انجیر کرمانشاهی
 • قوطی ۲۵۰ گرمی برگه هلو مشتی
 • قوطی ۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط نوروز
 • قوطی ۵۰۰ گرمی خرما خاصویی
است که در بسته بندی کارتنی ارائه می شود.

بسته باغ سنبل

459,000 تومان579,000 تومان
پک نوروزی باغ سنبل شامل:
 • قوطی ۲۵۰ گرمی آجیل مخلوط خاورمیانه
 • قوطی ۲۵۰ گرمی آجیل مخلوط ژاپنی
 • قوطی ۲۵۰ گرمی آجیل مخلوط هندی
 • قوطی ۲۵۰ گرمی دراژه شکلات با مغز زرشک
 • قوطی ۲۵۰ گرمی آناناس حبه ای
 • قوطی ۲۵۰ گرمی آجیل مخلوط آسیایی
است که در دو بسته بندی کارتنی و چوبی ارائه می شود.

بسته باغ سپیدار

621,000 تومان741,000 تومان
پک نوروزی باغ سپیدار شامل:
 • قوطی ۱۰۰۰ گرمی آجیل مخلوط نوروز
 • قوطی ۱۰۰۰ گرمی پسته احمدآقایی برشته پودری
 • قوطی ۲۵۰ گرمی مغز بادام زمینی آستانه برشته
 • قوطی ۲۵۰ گرمی دراژه مغز قهوه
است که در دو بسته بندی کارتنی و چوبی ارائه می شود.

بسته باغ سوسن

498,000 تومان618,000 تومان
پک نوروزی باغ سوسن شامل:
 • قوطی ۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط شیرین مغز
 • قوطی ۵۰۰ گرمی برگه انجیر کرمانشاهی
 • قوطی ۲۵۰ گرمی آجیل مخلوط میوه خشک
 • قوطی ۵۰۰ گرمی بادام سوخته
است که در دو بسته بندی کارتنی و چوبی ارائه می شود.

بسته باغ سبز

499,000 تومان
پک نوروزی باغ سبز شامل:
 • قوطی ۵۰۰ گرمی پسته اکبری برشته زعفرانی
 • قوطی ۲۵۰ گرمی بادام درختی برشته زعفرانی
 • قوطی ۲۵۰ گرمی بادام هندی برشته زعفرانی
 • پاکت ۲۵۰ گرمی فندق با پوست برشته
 • پاکت ۲۵۰ گرمی تخمه جابانی برشته
است که در بسته بندی کارتنی ارائه می شود.