نمایش دادن همه 8 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 10

بسته دورهمی نوروزی

بسته دورهمی نوروزی شامل:
 • قوطی ۲۵۰ گرمی آجیل مخلوط شیرین مغز
 • قوطی ۲۵۰ گرمی آجیل مخلوط ۴ مغز
 • پاکت ۵۰۰ گرمی تخمه کدو گوشتی برشته
است که در جعبه کارتنی عرضه می شود.

بسته نوروز شیرین

بسته نوروز شیرین شامل:
 • قوطی ۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط شیرین مغز
 • قوطی ۵۰۰ گرمی مغز کدو گوشتی خام
 • پاکت ۵۰۰ گرمی برگه قیسی زردآلو
است که در جعبه کارتنی عرضه می شود.

بسته نوروز خندان

بسته نوروز خندان شامل:
 • قوطی ۱۰۰۰ گرمی آجیل مخلوط ۴ مغز
 • قوطی ۲۵۰ گرمی پسته فندقی برشته زعفرانی
 • قوطی ۵۰۰ گرمی انجیر خشک
است که در جعبه کارتنی عرضه می شود.

بسته نوروز بهاری

بسته نوروز بهاری شامل:
 • قوطی ۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط نوروز
 • پاکت ۲۵۰ گرمی آجیل مخلوط میوه خشک
 • قوطی ۵۰۰ گرمی دراژه مغز قهوه
است که در جعبه کارتنی عرضه می شود.

بسته پذیرایی نوروزی

بسته پذیرایی نوروزی شامل:
 • قوطی ۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط مغز
 • قوطی۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط پسته برشته زعفرانی
 • قوطی ۵۰۰ گرمی دراژه مغز بادام خالدار
 • پاکت ۵۰۰ گرمی برگه هلو مشتی
 • پاکت ۵۰۰ گرمی تخمه جابانی برشته
است که در جعبه کارتنی عرضه می شود.

بسته نوروز دوستانه

بسته نوروز دوستانه شامل:
 • قوطی ۱۰۰۰ گرمی آجیل مخلوط نوروز
 • پاکت ۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط میوه خشک
 • پاکت ۲۵۰ گرمی بادام زمینی با پوست آستانه برشته
 • قوطی ۵۰۰ گرمی دراژه مغز پسته
است که در جعبه کارتنی عرضه می شود.

بسته نوروز صمیمی

بسته نوروز صمیمی شامل:
 • قوطی ۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط نوروز
 • پاکت ۵۰۰ گرمی برگ انجیر کرمانشاهی
 • پاکت ۵۰۰ گرمی آجیل مخلوط میوه خشک
 • قوطی ۵۰۰ گرمی بادام سوخته
 • قوطی ۲۵۰ گرمی پسته فندقی برشته زعفرانی
است که در جعبه کارتنی عرضه می شود.

بسته نوروز آریایی

بسته نوروز آریایی شامل:
 • قوطی ۲۵۰ گرمی آجیل مخلوط ۴ مغز
 • پاکت ۵۰۰ گرمی تخمه جابانی برشته
 • پاکت ۵۰۰ گرمی برگه قیسی زردآلو
 • قوطی ۲۵۰ گرمی بیسکودراژه
است که به صورت پک در بسته بندی کارتنی عرضه می شود.