جهت دریافت خدمات ویژه سازمانها و شرکتها می توانید با شماره های ۸۸۴۴۰۶۸۵-۰۲۱ و ۲۸۴۲۱۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.