پرطرفدارترین محصولات

میوه خشک

آجیل میوه خشک

۸۱,۰۰۰ تومان۲۶۲,۰۰۰ تومانتومان
نمره 5.00 از 5
۳۱,۵۰۰ تومان۱۱۶,۴۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

توت خشک

۴۹,۲۰۰ تومان۱۶۹,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل برشته پودری

۸۱,۶۰۰ تومان۲۶۴,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل شش مغز

۷۷,۱۰۰ تومان۲۴۹,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل چهار مغز

۸۱,۹۰۰ تومان۲۶۵,۰۰۰ تومانتومان
۲۴,۳۰۰ تومان۸۷,۶۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل مغز شیرین

۸۵,۵۰۰ تومان۳۰۹,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

انجیر خشک

۶۳,۶۰۰ تومان۲۷۰,۰۰۰ تومانتومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۹۶,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

برگه قیسی

۳۲,۴۰۰ تومان۱۲۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو جنگلی

۱۴,۴۰۰ تومان۴۸,۰۰۰ تومانتومان
تنقلات تند

جدیدترین محصولات

۱۰۲,۶۰۰ تومان۳۳۴,۰۰۰ تومانتومان
۹۳,۹۰۰ تومان۳۰۵,۰۰۰ تومانتومان
۱۴,۴۰۰ تومان۴۸,۰۰۰ تومانتومان
۱۴,۴۰۰ تومان۴۸,۰۰۰ تومانتومان
۱۴,۴۰۰ تومان۴۸,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

سیاه دانه

۴۸,۰۰۰ تومان۱۵۲,۰۰۰ تومانتومان
۳۷,۵۰۰ تومان۱۱۷,۰۰۰ تومانتومان
۵۷,۳۰۰ تومان۱۸۳,۰۰۰ تومانتومان
۲۷,۶۰۰ تومان۱۰۰,۸۰۰ تومانتومان
۲۲,۲۰۰ تومان۷۹,۲۰۰ تومانتومان

میوه خشک

ملون خشک

۳۹,۰۰۰ تومان۱۲۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

به خشک

۵۵,۵۰۰ تومان۱۷۷,۰۰۰ تومانتومان

آجیل ویژه بارجیل

ویژه بارجیل

مغز پکان خام

۲۱۹,۰۰۰ تومان۸۶۸,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل یلدا

۷۹,۵۰۰ تومان۲۵۷,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

هیبیسکوز

۷۰,۵۰۰ تومان۲۲۷,۰۰۰ تومانتومان