پرطرفدارترین محصولات

تخفیف ویژه

میوه خشک

آجیل میوه خشک

۶۸,۸۸۰ تومان۲۲۳,۲۰۰ تومانتومان
نمره 5.00 از 5
۳۸,۱۰۰ تومان۱۱۹,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

توت خشک

نمره 5.00 از 5
۵۳,۷۰۰ تومان۲۲۴,۰۰۰ تومانتومان
تخفیف ویژه

آجیل مخلوط

آجیل برشته پودری

۸۳,۲۰۰ تومان۳۲۶,۴۰۰ تومانتومان
۳۵,۱۰۰ تومان۱۰۹,۰۰۰ تومانتومان
تخفیف ویژه

آجیل مخلوط

آجیل چهار مغز

۹۲,۴۰۰ تومان۳۰۱,۶۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

انجیر خشک

۷۲,۹۰۰ تومان۲۹۹,۰۰۰ تومانتومان
تخفیف ویژه

آجیل مخلوط

آجیل شش مغز

۷۹,۲۰۰ تومان۲۵۷,۶۰۰ تومانتومان
تخفیف ویژه

آجیل مخلوط

آجیل مغز شیرین

۸۷,۶۰۰ تومان۲۸۵,۶۰۰ تومانتومان
تخفیف ویژه
۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۳,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

برگه قیسی

۳۲,۴۰۰ تومان۱۲۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو جنگلی

۱۶,۸۰۰ تومان۵۷,۶۰۰ تومانتومان
تنقلات تند

جدیدترین محصولات

۳۱,۵۰۰ تومان۱۱۶,۴۰۰ تومانتومان
۹۶,۳۰۰ تومان۳۱۳,۰۰۰ تومانتومان
۹۳,۹۰۰ تومان۳۰۵,۰۰۰ تومانتومان
۱۵,۳۰۰ تومان۵۱,۶۰۰ تومانتومان
۱۵,۳۰۰ تومان۵۱,۶۰۰ تومانتومان
۱۵,۳۰۰ تومان۵۱,۶۰۰ تومانتومان
۱۵,۳۰۰ تومان۵۱,۶۰۰ تومانتومان
۱۵,۳۰۰ تومان۵۱,۶۰۰ تومانتومان

تنقلات

سیاه دانه

۴۸,۰۰۰ تومان۱۵۲,۰۰۰ تومانتومان
۳۷,۵۰۰ تومان۱۱۷,۰۰۰ تومانتومان
۵۷,۳۰۰ تومان۱۸۳,۰۰۰ تومانتومان
۲۷,۶۰۰ تومان۱۰۰,۸۰۰ تومانتومان

آجیل ویژه بارجیل

آجیل مخلوط

آجیل یلدا

۹۰,۹۰۰ تومان۲۹۵,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

هیبیسکوز

۱۱۰,۲۵۰ تومان۴۳۳,۰۰۰ تومانتومان