پرطرفدارترین محصولات

میوه خشک

آجیل میوه خشک

۶۴,۵۰۰ تومان۲۴۸,۰۰۰ تومانتومان
نمره 5.00 از 5
۲۵,۲۵۰ تومان۹۱,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

توت خشک

۳۴,۲۵۰ تومان۱۶۱,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل برشته پودری

۶۵,۰۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومانتومان
تخفیف ویژه

آجیل مخلوط

آجیل شش مغز

۴۳,۲۲۵ تومان۱۶۵,۹۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل مغز شیرین

۷۱,۵۰۰ تومان۲۷۶,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل چهار مغز

۶۵,۲۵۰ تومان۲۵۱,۰۰۰ تومانتومان
۱۹,۷۵۰ تومان۶۹,۰۰۰ تومانتومان
۱۲۰,۲۵۰ تومان۴۸۵,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

برگه قیسی

۲۱,۵۰۰ تومان۹۵,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

انجیر خشک

۵۰,۷۵۰ تومان۲۵۴,۰۰۰ تومانتومان
نمره 2.00 از 5
۳۴,۰۰۰ تومان۱۲۶,۰۰۰ تومانتومان
تنقلات تند

جدیدترین محصولات

۶۷,۲۵۰ تومان۲۵۹,۰۰۰ تومانتومان
۵۱,۲۵۰ تومان۱۹۵,۰۰۰ تومانتومان
۱۲,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومانتومان
۱۲,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومانتومان
۱۲,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومانتومان
۱۲,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومانتومان
۱۲,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

سیاه دانه

۱۹,۵۰۰ تومان۶۸,۰۰۰ تومانتومان
۲۵,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومانتومان
۳۱,۵۰۰ تومان۱۱۶,۰۰۰ تومانتومان
۲۳,۰۰۰ تومان۸۲,۰۰۰ تومانتومان
۱۷,۷۵۰ تومان۶۱,۰۰۰ تومانتومان

آجیل ویژه بارجیل

ویژه بارجیل

مغز پکان خام

۱۹۷,۰۰۰ تومان۷۷۸,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

هیبیسکوز

۵۸,۷۵۰ تومان۲۲۵,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل یلدا

۶۵,۷۵۰ تومان۲۵۳,۰۰۰ تومانتومان