پرطرفدارترین محصولات

۵۰,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومانتومان
۱۹,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومانتومان
۱۰۱,۰۰۰ تومان۱۵۳,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

برگه قیسی

۱۲,۰۰۰ تومان۵۶,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

سویا

۶,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومانتومان
۱۵,۰۰۰ تومان۵۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آجیل میوه خشک

۴۴,۰۰۰ تومان۱۶۹,۰۰۰ تومانتومان
۱۶,۰۰۰ تومان۵۹,۰۰۰ تومانتومان
۹۲,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

توت خشک

۴۱,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل سالادی

۵۸,۰۰۰ تومانتومان
۷۸,۰۰۰ تومان۱۴۹,۰۰۰ تومانتومان
تنقلات تند

جدیدترین محصولات

آجیل مخلوط

نخود و کشمش

۱۳,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰ تومانتومان
۱۸۰,۰۰۰ تومانتومان
۱۲۰,۰۰۰ تومانتومان
۱۵۰,۰۰۰ تومانتومان
۳۳۰,۰۰۰ تومانتومان
۲۰۰,۰۰۰ تومانتومان
۱۸,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خرما چیپسی

۷,۰۰۰ تومان۲۱,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خلال خرما

۷,۰۰۰ تومان۲۱,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

کشک قلمی

۱۲,۰۰۰ تومان۴۴,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل مهمانی

۱۴۵,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل مخلوط کاری

۵۶,۰۰۰ تومانتومان

آجیل ویژه بارجیل

آجیل مخلوط

آجیل یلدا

۷۷,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

لیچی چیپسی

۵۰,۰۰۰ تومانتومان

ویژه بارجیل

پکان با پوست

۷۷,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل رمضان

۷۹,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

هیبیسکوز

۴۰,۰۰۰ تومانتومان

ویژه بارجیل

مغز پکان خام

۱۶۳,۰۰۰ تومانتومان