نمایش یک نتیجه

میوه خشک

کشمش طلایی

۱۴,۰۰۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

آجیل مخلوط کشمش

۴۲,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

کشمش پلویی

۱۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش فخری

۱۷,۰۰۰ تومان۵۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش شاهانی

۴۷,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

توت خشک

۴۲,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

انجیر خشک

۵۵,۰۰۰ تومان۹۳,۰۰۰ تومانتومان
۱۷,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

کشمش سبز

۱۴,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

انجیر سیاه

۴۰,۰۰۰ تومانتومان