نمایش یک نتیجه

توت، کشمش و انجیر

آجیل مخلوط کشمش

۱۸,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

کشمش پلویی

۱۱,۰۰۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش فخری

۱۵,۰۰۰ تومان۵۳,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش شاهانی

۵۴,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

توت خشک

۳۶,۰۰۰ تومان۱۲۳,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

انجیر خشک

۵۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

برگه انجیر کرمانشاهی

۱۵,۰۰۰ تومان۵۳,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

کشمش سبز

۱۳,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

انجیر سیاه

۳۵,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومانتومان