نمایش یک نتیجه

آجیل مخلوط

آجیل رمضان

۷۹,۰۰۰ تومانتومان

ویژه بارجیل

مغز پکان خام

۱۶۳,۰۰۰ تومانتومان

ویژه بارجیل

پکان با پوست

۷۷,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

هیبیسکوز

۴۰,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

لیچی چیپسی

۵۰,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل یلدا

۷۷,۰۰۰ تومانتومان