فروشگاه بارجیل

پرطرفدارترین محصولات

۴۵,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومانتومان
۱۰۶,۰۰۰ تومان۱۴۶,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

برگه قیسی

۱۲,۰۰۰ تومان۵۱,۰۰۰ تومانتومان
۱۸,۰۰۰ تومان۶۲,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

سویا

۴,۰۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومانتومان
۱۹,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومانتومان
۹۵,۰۰۰ تومان۱۱۶,۰۰۰ تومانتومان
۹۷,۰۰۰ تومان۱۲۷,۰۰۰ تومانتومان
۱۰۶,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل سالادی

۴۲,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل شش مغز

۸۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آجیل میوه خشک

۴۲,۰۰۰ تومان۱۴۷,۰۰۰ تومانتومان
تنقلات تند

جدیدترین محصولات

آجیل مخلوط

آجیل مهمانی

۸۳,۰۰۰ تومان۲۸۹,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل مخلوط کاری

۲۷,۰۰۰ تومان۹۳,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل مخلوط کچاپ

۲۹,۰۰۰ تومان۱۰۱,۰۰۰ تومانتومان
۲۹,۰۰۰ تومان۱۰۱,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل مخلوط سلنیم

۷۹,۰۰۰ تومان۲۷۵,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل دورهمی

۴۲,۰۰۰ تومان۱۴۷,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

گرانولا ۲

۳۲,۰۰۰ تومان۱۱۲,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل کار

۳۱,۰۰۰ تومان۱۰۸,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

زعفران

۷۰,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل مدرسه

۳۱,۰۰۰ تومان۱۰۸,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل اقیانوسیه

۶۴,۰۰۰ تومان۲۲۳,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل آفریقایی

۵۵,۰۰۰ تومان۱۹۲,۰۰۰ تومانتومان

آجیل ویژه بارجیل

۱۸۶,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

لیچی چیپسی

۴۸,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل یلدا

۷۷,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل رمضان

۷۱,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

هیبیسکوز

۳۴,۰۰۰ تومان۱۱۹,۰۰۰ تومانتومان